NOV
25

Gold Ice Gala

Brampton, ON

DEC
9-10

Bill Phillips

Stratford, ON

JAN
5-7

Winterfest

Mississauga, ON

FEB
23-25

Skate Canada Synchronized Skating Championships

Oshawa, ON